PukiWiki

PukiWiki

【Ubuntu】Nginx + Let’s Encrypt + PHP + PHP-FPM + PukiWikiをインストール

UbuntuServer 22.04にNginx + Let's Encrypt + PHP + PHP-FPM + PukiWikiをインストールする方法です。 PukiWikiはPHPで作成されていてDBを必要としないので、PHPが動作...